Cách khai báo nhân viên mới lên máy chấm công khuôn mặt

Bạn mở phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 lên, như hình dưới:Bạn bấm thao tác theo hướng dẫn trong hình dưới.

Bạn mở phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 lên, như hình dưới:

Bạn bấm thao tác theo hướng dẫn trong hình dưới.

Sau đó phần mềm chuyển qua giao diện Kết nối với máy chấm công như dưới:

Bạn thao tác theo như hình ở trên để vào giao diện Tải nhân viên về máy tính:

Tại giao diện tải nhân viên về máy tính bạn làm theo thứ tự các bước như trên hình. Sau khi làm xong phần mềm sẽ thông báo như hình dưới:

Sau đó bạn tắt thông báo và tắt giao diện kết nối với máy chấm công. Tiếp theo bạn vào mục Quản lý nhân viên theo hướng dẫn hình dưới:

Tại giao diện quản lý nhân viên, bạn bấm vào dòng !Nhân viên mới, tìm mã nhân viên mới, bạn đổi Họ và tên tại cột Tên nhân viên, đổi họ và tên không có dấu ở cột Tên C.Công như hình dưới:

Sau đó bạn tích vào ô Mã nhân viên mới đó và bấm vào nút Đổi phòng ban như khung đỏ hình trên. Phần mềm sẽ đưa bạn tới giao diện chọn phòng ban như hình dưới:

Bạn chọn 1 phòng ban phù hợp của nhân viên đó rồi bấm vào dòng chữ Chọn một phòng ban rồi nhấp chuột tại đây.

Cuối cùng, bạn sắp sếp lịch trình làm việc cho nhân viên mới vừa cài đặt. Bạn vào như hình miêu tả ở dưới:

1 Cài đặt chấm công -> 2 Sắp xếp lịch trình cho nhân viên. Giao diện sắp xếp lịch trình cho nhân viên như hình dưới:

Bạn làm theo 4 bước như trong hình miêu tả. Đến đây là bạn đã hoàn thanh xong các bước khai báo cho 1 nhân viên mới từ đăng ký khuôn mặt, vân tay lên máy chấm công tới khai báo trên phần mềm Wise Eye V5.1.