CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY, MÁY BỘ ĐÀM CẦM TAY CHÍNH HÃNG

Hiển thị

Hệ thống Nhân sự và Sơ đồ tổ chức của Công ty

Công ty CP Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Kinh Bắc do các cán bộ, kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, vô tuyến điện sáng lập và lãnh...