Danh sách phụ kiện pin máy bộ đàm ICOM chính hãng

Kinh Bắc JSC là nhà phân phối Máy bộ đàm ICOM chính hãng, Phụ kiện bộ đàm ICOM gồm: Pin, sạc, tai nghe, micro, loa…. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê các dòng Pin bộ đàm ICOM chính hãng đang phân phối toàn quốc:

Kinh Bắc JSC là nhà phân phối Máy bộ đàm ICOM chính hãng, Phụ kiện bộ đàm ICOM gồm: Pin, sạc, tai nghe, micro, loa…. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê các dòng Pin bộ đàm ICOM chính hãng đang phân phối toàn quốc: 

Pin bộ đàm ICOM BP-264

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC V80/ F3003 / 4003

Điện áp: 7.2V – Loại Pin NiMh – Dung lượng 1400mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-265

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC V80/ F3003 / 4003

Điện áp: 7.4V – Loại Pin Li-Ion – Dung lượng 1900mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-222N

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC V8/ V82/ F11/ F14

Điện áp: 7.2V – Loại Pin NiCd – Dung lượng 600mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-210N

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC V8/ V82/ F11/ F14

Điện áp: 7.4V – Loại Pin NiMh – Dung lượng 1650mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-232N

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC – F14

Điện áp: 7.2V – Loại Pin Li-ion – Dung lượng 1900mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-227

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC – M88

Điện áp: 7.4V – Loại Pin Li-ion – Dung lượng 1850mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-227FM

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC – M88 IS

Điện áp: 7.4V – Loại Pin Li-ion – Dung lượng 1850mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-245N

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC – M71/ M72

Điện áp: 7.4V – Loại Pin Li-ion – Dung lượng 2000mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-252

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC – M33/ M34

Điện áp 7.4V – Loại Pin Li-ion -Dung lượng 980mAh
 

Pin bộ đàm ICOM BP-266

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC – M24

Điện áp 7V – Loại Pin Li-ion – Dung lượng 1500mAh
 

Pin bộ đàm ICOM  BP-215N

Thích hợp dùng cho các dòng bộ đàm ICOM IC – M1V

Điện áp 7V – Loại Pin Li-ion – Dung lượng 2000mAh