Danh sách pin bộ đàm Kenwood chính hãng

Kinh Bắc JSC công ty chuyên cung cấp, phân phối sản phẩm pin máy bộ đàm Kenwood chính hãng. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê các dòng Pin bộ đàm Kenwood đã và đang phân phối toàn quốc:

Kinh Bắc JSC công ty chuyên cung cấp, phân phối sản phẩm pin máy bộ đàm Kenwood chính hãng. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê các dòng Pin bộ đàm Kenwood đã và đang phân phối toàn quốc: 

1. Loại Pin Li-Ion: 

Pin bộ đàm Kenwood KNB-71L
Li-Ion Battery – 1430 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-70LEX
ATEX-Certified Li-Ion Battery – 1430 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-65L
Li-Ion Battery – 1520 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-64LEX
ATEX-Certified Li-Ion Battery – 1030 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-63L
Li-Ion Battery – 1130 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-58LEX
ATEX-Certified Li-Ion Battery – 1880 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-57L
Li-Ion Battery – 2000 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-55L
Li-Ion Battery – 1480 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-48L
Li-Ion Battery – 2550 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-47L
Li-Ion Battery – 1950 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-45L
Li-Ion Battery – 7.2 V, 2000 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-35L
Li-Ion Battery – 7.4V, 1950 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-33L
Li-Ion Battery – 7.4 V, 2000 mAh

Pin bộ đàm Kenwood PB-45L
Li-Ion Battery – 7.4 V, 1800 mAh

Pin bộ đàm Kenwood PB-42L
Li-Ion Battery – 7.4 V, 2000 mAh

2. Loại Pin Ni-MH: 

Pin bộ đàm Kenwood KNB-56N
Ni-MH Battery – 1400 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-54N
Ni-MH Battery – 2500 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-53N
Ni-MH Battery – 1400 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-52N
Ni-MH Battery – 1400 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-50NC
Intrinsically Safe Ni-MH Battery – 2000 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-32N
Ni-MH Battery – 7.2 V, 2500 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-30A
NI-Cad Battery – 7.2V, 1100 mAh

Pin bộ đàm Kenwood KNB-29N
Ni-MH Battery – 7.5V, 1500 mAh

Pin bộ đàm Kenwood PB-43N
Ni-MH Battery – 7.2V, 1100mAh

Pin bộ đàm Kenwood UPB-5N
Ni-MH Battery Pack