Giải pháp khắc phục quẹt thẻ hộ máy chấm công

Đối với một doanh nghiệp đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ thì hệ thống máy chấm công bằng thẻ từ cũng chưa đáp ứng được hoàn toàn. Vấn đề quẹt thẻ hộ vẫn có thể xảy ra nếu cơ chế quản lý của doanh nghiệp và ý thức lao động của nhân viên không tốt.

Ngày nay, khi mà công nghệ thông tin - khoa học kỹ thuật phát triển một cách nhảy vọt thì việc cho ra đời các thiết bị hiện đại hỗ trợ cho con người là điều tất yếu.  

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh và sự chuyên nghiệp hoá trong quản lý nhân sự thì hệ thống máy chấm công là một phần không thể thiếu được trong mỗi doanh nghiệp. Hiện nay, máy chấm công bằng thẻ từ được xem là một hệ thống thích hợp nhất cho việc quản lý và trên thực tế thì cũng đang được các doanh nghiệp lựa chọn và được sử dụng rộng rãi nhất.
 
Đối với một doanh nghiệp đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ thì hệ thống máy chấm công thẻ từ cũng chưa đáp ứng được hoàn toàn. Vấn đề quẹt thẻ hộ vẫn có thể xẩy ra nếu cơ chế quản lý của doanh nghiệp và ý thức lao động của nhân viên không tốt.
 
Để hạn chế và khắc phục vấn đề này, các nhà quản lý nhân sự có thể tham khảo giải pháp khắc phục việc quẹt thẻ hộ bằng phương pháp nhận dạng bằng camera:

Giải pháp khắc phục việc quẹt thẻ hộ trong hệ thống chấm công:

Tại mỗi đầu đọc của hệ thống chấm công, chúng tôi lắp thêm một camera để nhận dạng người quẹt thẻ.

Sau khi quẹt thẻ, camera chụp ảnh và lưu lại hình ảnh người quẹt thẻ và mã thẻ, hệ thống có bộ lọc thông minh, nó cho phép lọc ra danh sách với cùng một hình ảnh chụp được mà có tới 2 lần quẹt thẻ. Nó đưa ra danh sách cảnh báo tình trạng quẹt thẻ hộ cho nhân viên quản lý.

Hệ thống máy chấm công còn cho phép chụp ảnh người quẹt thẻ và ảnh chân dung trên thẻ gắn với mã thẻ. Sau đó, so sánh ảnh người quẹt thẻ với ảnh trên thẻ và mã thẻ. Hệ thống sẽ lọc ra danh sách nếu phát hiện sai lệnh.
Hệ thống sẽ kết hợp hai hình thức xử lý trên để đưa ra danh sách cảnh báo chính xác nhất.

Chỉ cần tích hợp thêm một tính năng nhỏ, người quản lý đã dễ dàng kiểm soát được tình trạng quẹt thẻ hộ của nhân viên trong công ty.