List danh sách pin máy bộ đàm Motorola chính hãng

Kinh Bắc JSC chuyên phân phối Máy bộ đàm Motorola chính hãng, Phụ kiện bộ đàm Motorola. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê các dòng Pin bộ đàm Motorola đã và đang phân phối toàn quốc:

Kinh Bắc JSC chuyên phân phối Máy bộ đàm Motorola chính hãng, Phụ kiện bộ đàm Motorola. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê các dòng Pin bộ đàm Motorola đã và đang phân phối toàn quốc: 

Pin bộ đàm Motorola NNTN6034

Dung lượng Pin 4150 mAh, Loại Pin Li-Ion

Pin bộ đàm Motorola NTN9862

Dung lượng Pin 2750 mAh Loại Pin Li-Ion

Pin bộ đàm Motorola NNTN4435

Loại Pin NiMH, dung lượng 1800 mAh 7.5 V

Pin bộ đàm Motorola PMNN4424

Loại Pin Li-ion dung lượng 2300 mAh, IP67

Pin bộ đàm Motorola HNN4001

Dung lượng Pin 1800 mAh Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola HNN4003

Dung lượng 2350 mAh Loại Li-Ion

Pin bộ đàm Motorola HNN9029

Loại Pin NiCd, dung lượng 1550 mAh, 7.5 V

Pin bộ đàm Motorola HNN9031

Loại Pin NiCd, 1525 mAh, 7.5 V

Pin bộ đàm Motorola HNN9032

Loại Pin NiCd, 1525 mAh, 7.5 V

Pin bộ đàm Motorola NNTN4436

Dung lượng 1700 mAh Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola NNTN4437

Dung lượng 1700 mAh Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola NNTN7033

Dung lượng 4100 mAh Loại Pin Li-Ion (IP68)

Pin bộ đàm Motorola NNTN7035

Dung lượng 2000mAh Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola NNTN7034

Dung lượng 4200mAh Loại Pin Li-Ion (IP68)

Pin bộ đàm Motorola NNTN7453

Dung lượng 3950 mAh Loại Pin LiIon

Pin bộ đàm Motorola NNTN8128

Loại Pin Li-ion dung lượng 1900 mAh, IP67

Pin bộ đàm Motorola NNTN8287

Loại Pin Li-Ion dung lượng 1750 mAh

Pin bộ đàm Motorola NTN9857

Dung lượng 2000 mAh loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola PMNN4066

Mỏng, nhẹ, tiêu chuẩn IP57

Pin bộ đàm Motorola PMNN4403

Loại Pin Li-Ion dung lượng 2150mAh, mỏng/ nhẹ, tiêu chuẩn IP67

Pin bộ đàm Motorola HNN4002

Dung lượng 1700 mAh, Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola HNN9028

Dung lượng 1500 mAh Loại Pin NiCD

Pin bộ đàm Motorola HNN9029

Dung lượng 1500 mAh Loại Pin NiCD

Pin bộ đàm Motorola HNN9033

Dung lượng 2000 mAh Loại Pin NiCD

Pin bộ đàm Motorola HNN9034

Dung lượng 2000 mAh Loại Pin NiCD

Pin bộ đàm Motorola NNTN6263

Dung lượng 2000 mAh Loại Pin NiMH IP67

Pin bộ đàm Motorola NNTN7036

Dung lượng 2000mAh Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola NNTN7037

Dung lượng 2100mAh Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola NNTN7038

Mỏng, nhẹ, bền dung lượng 2900mAh Loại Pin LiIon

Pin bộ đàm Motorola NNTN7335

Dung lượng  2700 mAh Loại Pin Li-Ion IP67

Pin bộ đàm Motorola NNTN8129

Loại Pin Li-Ion dung lượng 2300 mAh IP57

Pin bộ đàm Motorola PMNN4407

Loại Pin Li-Ion dung lượng 1500 mAh, IP57

Pin bộ đàm Motorola PMNN4409

Loại Pin Li-Ion dung lượng 2150 mAh, IP57

Pin bộ đàm Motorola PMNN4065

Loại Pin NiMH dung lượng 1300 mAh, IP57

Pin bộ đàm Motorola PMNN4093

Dung lượng 3000 mAh Loại Pin NiMH

Pin bộ đàm Motorola PMNN4406

Loại Pin Li-Ion dung lượng 1500 mAh, IP57

Pin bộ đàm Motorola PMNN4412

Loại Pin NiMH dung lượng 1300 mAh, IP57