Máy chấm công vân tay tiếng anh là gì ?

Máy chấm công vân tay là công cụ công nghệ hiện đại ghi nhận lại thời gian làm việc của nhân viên một cách chính xác, nhanh gọn nhất. Máy chấm công ngày càng phổ biến và lấy được lòng tin tưởng của người dùng.

Máy chấm công vân tay là công cụ công nghệ hiện đại ghi nhận lại thời gian làm việc của nhân viên một cách chính xác, nhanh gọn nhất. Máy chấm công ngày càng phổ biến và lấy được lòng tin tưởng của người dùng. 

Trong tiếng anh máy chấm công vân tay được gọi là gì? đây là câu hỏi mới cho mỗi cá nhân chúng ta.

>>> Những mẫu máy chấm công mới nhất: http://kinhbacjsc.vn/may-cham-cong
 
Một số người sử dụng cụm từ "time attendance machine"  được dịch thông là " máy ghi nhận thời gian hiện diện"  cũng hợp lý và có ý đúng. Máy chấm công thường được gọi như một đồng hồ thời gian, ghi nhận thời gian hiện diện, từ đây ta theo dòi được thời gian của nhân viên. Thu thập dữ liệu này cung cấp cho người sử dụng lao động cái nhìn sâu sắc vào lực lượng lao động của họ. Sau đó, họ có thể làm cho quyết định hoạt động để tăng năng suất và giảm chi phí lao động.

Một số nơi lại sử dụng phổ biến từ  " Time Recorder " tức là ghi nhận thời gian, ghi nhận và xác định thời gian bạn chấm công, gắn thời gian mà bạn ghi nhận vào ca được cài đặt trước, từ đó xác nhận thời gian mà đến, về là đúng thời gian quy định hay không, hay bạn đang đến muộn, đến sớm, về muộn, về sớm, xác nhận bạn có tăng ca hay không. Ghi nhận một cách chính xác từ đó tính chính xác công của nhân viên

Ở Mỹ thì người ta hay xài từ "Punch Clock" là cái máy chấm công, vì nó có cái "punch in/out"  tức là thời gian đến, về của nhân viên, mỗi lần đến và về, bạn chỉ cần xác nhận với máy chấm công, như thế, máy sẽ ghi nhận và xác nhận thời gian ấy, gắn kết đúng vào ca mà bạn đã cài đặt trước, từ đó cũng xác nhận thời gian bạn đến, về có đúng với thời gian làm việc của bạn có đúng với thời gian được quy định trước hay không. 

Máy chấm công vân tay được gọi bằng từ Fingerprint Reader , tức là đầu đọc vân tay, cũng như các loại máy chấm công khác, Fingerprint Reader sẽ ghi nhận thời gian mà bạn chấm công bằng việc xác nhận bạn bẳng dấu vân tay, vô cùng chính xác và an toàn bởi dấu vân tay mỗi người là riêng biệt. Đặc biệt không thể trộn lẫn, nên không thể chấm công hộ được.