Máy bộ đàm MOTOTRBO XIR M3188

Máy bộ đàm Motorola XIR M3688

Máy bộ đàm Motorola XiR M8260/ M8268

Máy bộ đàm ICOM IC-M37

Máy bộ đàm Motorola XiR M6660

Trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola XIR R8200

Máy bộ đàm Mototrbo SL1M

Máy bộ đàm Motorola Xir P3688

Máy bộ đàm Motorola CP1660

Máy bộ đàm Motorola GM-3688

Máy bộ đàm Motorola XiR P6620i

Bộ đàm Kenwood TK-2212/TK-3212