KNB - 63L , Pin Li-Ion ( 7,2V, 1100mAh)

Dùng cho máy Kenwood TK 2000/3000. Bảo hành 06 tháng
Mua hàng

Pin Motorola CP1300, CP1660

Loại Pin: Li-Ion (Lithium Ion). Dung lượng: 7.2V 1500mAh. Bảo hành 06 tháng
Mua hàng

Pin Motorola GP3188

Loại Pin: Ni-MH (Nikel Metal Hydride). Dung lượng: 7.2V 1400mAh. Bảo hành 06 tháng
Mua hàng

Pin Motorola GP328, GP338

Loại Pin: Li-Ion (Lithium Ion). Dung lượng: 7.2V 1500mAh. Bảo hành 06 tháng
Mua hàng

Pin Motorola GP328, GP338

Loại Pin: Ni-MH. Dung lượng: 7.2V 1450mAh. Bảo hành 06 tháng
Mua hàng

Pin Motorola GP2000, GP2000s

Loại Pin: Ni-MH. Dung lượng: 7.2V 1500mAh. Bảo hành: 06 tháng
Mua hàng

Pin ICOM IC-V8, V82

Loại Pin: Ni-MH. Dung lượng: 7.2V 1300mAh. Bảo hành 06 tháng
Mua hàng

Pin ICOM IC-V8, V82

Loại Pin: Ni-MH (Nikel Metal Hydride). Dung lượng: 7.2V 1650mAh. Bảo hành 6 tháng
Mua hàng