Tập đoàn JVCKenwood nhận được đánh giá cao từ hệ thống thông tin liên lạc ARISS

Tập đoàn JVCKenwood nhận được thư đánh giá cao từ hệ thống thông tin liên lạc ARISS trong việc đóng vai trò chính kết nối liên lạc giữa trái đất và các phi hành gia. Đây là hệ thống thông tin liên lạc giữa các đơn vị khai thác dịch vụ đài phát thanh từ kh

Tập đoàn JVCKenwood nhận được thư đánh giá cao từ hệ thống thông tin liên lạc ARISS trong việc đóng vai trò chính kết nối liên lạc giữa trái đất và các phi hành gia. Đây là hệ thống thông tin liên lạc giữa các đơn vị khai thác dịch vụ đài phát thanh từ khắp nơi trên thế giới kết nối tới Trạm vũ trụ quốc tế. 

Tập đoàn JVCKenwood nhận được bức thư trong đó đánh giá cao chất lượng dịch vụ cung cấp hệ thống vô tuyến liên lạc trong nhiều năm cho Trạm vũ trụ quốc tế cũng như các hoạt động khác trong tương lai. ARISS là tổ chức phụ trách hệ thống thông tin liên lạc trên ISS, và Kenwood là đơn vị tư vấn, lắp đặt hệ thống phát thanh và hỗ trợ kỹ thuật cho ARISS. 

Hệ thống thông tin liên lạc do Kenwood cung cấp đã hoạt động trên 10 năm kể từ năm 2003, đóng vai trò quan trọng kết nối thông tin liên lạc giữa các nhà du hành vũ trụ trên ISS và các đơn vị khai thác thông tin vô tuyến điện trên trái đất, gồm cả thế  hệ phi hành gia mới và các nhà khoa học 

Nguồn: Kenwood