Tư vấn giấy phép nhập khẩu Bộ Thông tin và Truyền thông cho thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện

Quy định về Giấy phép nhập khẩu thiết bị vô tuyến viễn thông đã được hủy bỏ, thay thế bằng "Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu" theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP. Vui lòng tìm hiểu thông tin về "Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu" theo link bên

Quy định về Giấy phép nhập khẩu thiết bị vô tuyến viễn thông đã được hủy bỏ, thay thế bằng "Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu" theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP. Vui lòng tìm hiểu thông tin về "Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu" theo link bên dưới

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Căn cứ theo thông tư số 18/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông thì các thiết bị viễn thông, phát và thu phát sóng vô tuyến được liệt kê trong Phụ Lục 1 của Thông tư này sẽ phải làm thủ tục Chứng nhận hợp quy và xin cấp giấy phép nhập khẩu.

1. Các thiết bị điển hình phải xin cấp giấy phép nhập khẩu của Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông:

Điện thoại không dây DECT

Thiết bị đầu cuối GSM và W-CDMA - Điện thoại di động

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Máy bộ đàm

Thiết bị sử dụng mạng không dây WLAN (Wifi)

Thiết bị định tuyến Router, thiết bị cổng Gateway có chức năng thu phát vô tuyến

Thiết bị thu phát sóng vô tuyến dùng cho truyền hình quảng bá, phát thanh quảng bá

Thiết bị thu phát sóng vô tuyến dùng trong hàng hải

Thiết bị thu phát sóng vô tuyến dùng trong hàng không

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (thiết bị nhận dạng RFID, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện)

2. Quy trình điển hình để xin Giấy phép nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến, viễn thông bao gồm các bước sau:

(1) Xin giấy phép tạm nhập tái xuất tại Cục Viễn Thông Bộ Thông tin và Truyền thông

(2) Xin giấy phép tạm nhập tái xuất tại Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương

(3) Làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất để lấy thiết bị mẫu phục vụ thử nghiệm, đo kiểm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

(4) Thử nghiệm thiết bị tại Phòng thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc thừa nhận

(5) Nộp hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho thiết bị tại Cục Viễn Thông

(6) Nộp hồ sơ xin Giấy phép nhập khẩu tại Cục Viễn Thông

(7) Sau khi có Giấy phép nhập khẩu chính thức, doanh nghiệp làm thủ tục thông quan để nhập khẩu vĩnh viễn

Trong trường hợp doanh nghiệp có sẵn thiết bị mẫu trong nước để thử nghiệm thì có thể bỏ qua các bước (1) (2) (3) và bắt đầu tiến hành từ bước (4)

3. Tài liệu cần thiết để xin giấy phép nhập khẩu của Cục Viễn Thông Bộ - Thông tin và Truyền thông cho thiết bị thu phát sóng vô tuyến

Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến bao gồm

- Hóa đơn nhập khẩu: Proforma invoice đối với hình thức nhập khẩu phi mậu dịch hoặc Commercial Invoice đối với hình thức nhập khẩu mậu dịch

- Hợp đồng mua hàng đối với hình thức nhập khẩu mậu dịch

- Bản sao tài liệu kỹ thuật của sản phẩm

- Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm nhập khẩu

- Biểu mẫu văn bản xin Giấy phép nhập khẩu theo quy định của Cục Viễn Thông

4. Mẫu Giấy phép nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến của Bộ Thông tin và Truyền Thông do Cục Viễn Thông cấp

5. Mẫu Giấy phép tạm nhập tái xuất thiết bị thu phát sóng vô tuyến do Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp

6. Mẫu văn bản xác nhận "thiết bị không thuộc diện phải xin Giấy phép nhập khẩu" Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp